Word lid!

Nieuws

Zorgbelang levert cliëntondersteuning bij langdurige zorg

Iedereen met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz-indicatie) heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning en kan hiervoor terecht bij het Adviespunt van de regionale Zorgbelangorganisaties. De ondersteuning die Zorgbelang biedt, is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren.

Lees meer
fitforcare

Parent2Parent, voor en door ouders van een kind met een beperking

Als je kind een handicap heeft, komt er veel op je af. Je gaat op zoek naar informatie, hoe regel je de zorg voor je kind. Steun van ervaringsdeskundige ouders die ‘jouw pad’ al een stuk gelopen hebben, is heel belangrijk. De BOSK en de Stichting Parent2Parent Nederland steunen ouders door hen te matchen met supportouders.

Lees meer

ComOOK helpt ouders bij communicatie en contact met hun kind

In juni gaat een nieuw programma ComOOK van start in Gelderland, Flevoland, Overijssel, Drenthe en Groningen. Dit programma biedt ondersteuning aan ouders van jonge kinderen (vanaf 1 tot 4 jaar oud) met een beperking of andere problemen in de ontwikkeling.

Lees meer

Help andere mensen jouw kind te begrijpen

Gaat jouw kind met MCG of CP naar het kinderdagverblijf en kan het (soms) zelf niet zo goed praten? Gebruik dan het Ik-boekje op de iPad!

Lees meer

Broers en zussen van zorgkinderen missen ondersteuning

Vandaag, op internationale broers- en zussendag, presenteert het Nederlands Jeugdinstituut de resultaten van een onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van broers en zussen ('brussen') van zorgkinderen en -volwassenen.

Lees meer

Aanbevelingen voor optimaliseren samenwerking met ouders EMB-kind

Samenwerking met ouders in de professionele ondersteuning aan kinderen met een ernstige meervoudige beperking krijgt steeds meer aandacht. Met name ten aanzien van de wederzijdse afstemming en samenwerking kan echter nog het nodige verbeteren.

Lees meer

Kamerbrief van staatssecretaris Dekker over onderwijs aan MCG-kinderen

Staatssecretaris Dekker heeft vrijdag 20 maart de brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij toelicht hoe de financiering van de zorg en ondersteuning van kinderen met een lichamelijke en/of meervoudige handicap gegarandeerd blijft.

Lees meer

Medicijnen blijven voorlopig vergoed

De onlangs per 1 maart geschrapte vergoeding voor medicijnen die door de apotheek 'op maat' worden gemaakt, is voorlopig terug gedraaid. Tot en met 31 mei worden deze medicijnen nog gewoon vergoed.

Lees meer

Wordt jouw medicijn nog vergoed?

Let op: maak je gebruik van medicatie die bij de apotheek voor jou op maat gemaakt wordt? Dan kan het zijn dat deze per 1 maart niet meer vergoed wordt door je zorgverzekeraar. Kijk of lees hier het item van Radar.

Lees meer

“Duizenden kinderen met een ernstige handicap dreigen recht op onderwijs te verliezen”

Met de komst van Passend Onderwijs dreigen duizenden kinderen met ernstige meervoudige beperkingen thuis te komen te zitten. Ouders, scholen en overheidsinstanties weten namelijk niet welke instantie welk deel van de zorgkosten op school vergoedt. De BOSK, de vereniging waar ouders met gehandicapte kinderen zich hebben verenigd, vraagt de staatssecretarissen van Onderwijs en VWS snel duidelijk te maken hoe de extra onkosten voor het onderwijs aan deze gehandicapte kinderen gedekt worden. Ook moet de Onderwijsinspectie direct in actie komen wanneer kinderen met een handicap door deze politieke wirwar thuis komen te zitten.

Lees meer