Word lid!
4 februari 2019

Slechtziendheid en EMB

Veel mensen met een ernstig meervoudige beperking zijn slechtziend. Vaak hebben ze geen slechte ogen, maar ligt het probleem in de hersenen: deze verwerken de visuele prikkels niet goed.

ZEVMB en een visuele beperking

Bij mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (ZEVMB) geldt in de praktijk de ongeschreven regel dat iemand met ZEVMB slechtziend is tot het tegendeel is bewezen. Vaak kunnen de visuele problemen verbeterd worden. Hoe jonger met onderzoek naar de visuele gesteldheid van iemand wordt gestart, hoe beter. 

 

Eerst wordt er gestart met het bepalen van de slechtziendheid aan de hand van de gezichtsscherpte en het gezichtsveld. Voor het meten van de gezichtsscherpte bij iemand met ZEVMB wordt gebruik gemaakt van teller acuity cards. Uitgangspunt is dat mensen liever naar iets kijken dan naar niets. Het gezichtsveld wordt bepaald met behulp van de confrontatiemethode. 

 

Is de oorzaak van slechtziendheid door een verstoorde verwerking van de prikkels in de hersenen, dan uit zich dit in ander kijkgedrag, zoals het niet maken van oogcontact, wegkijken als ze iets pakken, of stoppen met kijken als je tegen hen praat. Bij iemand met  cerebrale visuele stoornis oftewel CVI (cerebral visual impairment) hoeft er dus geen sprake te zijn van een oogafwijking.

 

Kenmerken CVI

Wat zijn de kenmerken van een cerebrale visuele stoornis (CVI of cerebral visual impairment)?

 

  • Niet visueel nieuwsgierig zijn.
  • Kijken en wegkijken bij pakken en moeite met kijken bij handelingen (ook bij lopen).
  • Kort en vluchtig kijkgedrag.
  • Wisselend kijkgedrag.
  • Niet gelijktijdig kunnen luisteren en kijken.
  • Kijken is vermoeiend.
  • Vertrouwdheid geeft beter kijkgedrag.
  • Auditief ingesteld zijn.
  • Staren of kijken naar lichtbronnen.

Wil je meer weten over CVI? Lees dan hier het volledige artikel.

 

Bron: VGN, Visio

 

Naar overzicht