Word lid!

Belangenbehartiging

De belangenbehartiging doet de BOSK zelfstandig, mét ouders en/of samen met andere organisaties. Ook voor kinderen met MCG.

 

Op het gebied van onderwijs bijvoorbeeld. Mede door de fanatieke lobby van de BOSK en ouders van MCG-kinderen heeft het Ministerie van Onderwijs in 2015 besloten om € 6 - € 8 miljoen oormerken voor de zorg aan MCG-kinderen op school. Omdat nog niet alle zorgen zijn weggenomen, blijft de BOSK bij de Tweede Kamer en het Ministerie aandacht vragen voor nog niet opgeloste knelpunten.


De BOSK zet zich ook in voor een betere verstrekking van incontinentiemateriaal. Vaak blijkt dat ouders van een meervoudig complex gehandicapt kind niet altijd tevreden zijn over de verstrekking daarvan door de apotheek. De BOSK mobiliseert de ouders met hun klachten en gaat met de verzekeraar aan tafel om de verstrekking te verbeteren.