Word lid!

Projecten

De BOSK initieert en neemt deel aan projecten voor ouders met kinderen met MCG/EMB:

ComOOK: vroeginterventieprogramma voor ouders van kinderen met MCG

In samenwerking met de BOSK heeft zorgaanbieder Milo een programma samengesteld voor ouders van kinderen met een meervoudige complexe handicap (MCG). Het programma, genaamd ComOOK, heeft als doel ouders te adviseren over contact, hechting en communicatie met hun kind.

In de huiselijke omgeving van het kind worden video-opnames gemaakt. Aan de hand van deze opnames krijgen ouders praktische tips en advies om het contact en de communicatie met hun kind te verbeteren, de zogeheten video home training. Samen met de ouders wordt een inschatting gemaakt van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind en de benodigde
ondersteuning. ComOOK is ontwikkeld binnen Radboud Universiteit, Leerstoel OC. 

Lees ook: ComOOK helpt ouders bij communicatie en contact met hun kind

Project Meervoudig ondersteund

Veel ouders met een MCG kind blijken de eerste (cruciale) jaren na de geboorte informatie en ondersteuning gemist te hebben. Project Meervoudig ondersteund wil hier een antwoord op bieden, als zijnde HET programma, alles bij ekaar, in 1 omgeving, waar ouders terecht kunnen met vragen, informatie krijgen over de diagnose, ondersteuning bij planning, (communicatie)mogelijkheden, ontwikkkeling.

Project Meervoudig ondersteund is een programma van ouders voor ouders, om zo zelfmanagement te stimuleren/creëren. Ouders moeten tenslotte zelf de regie houden en de keuzes maken. 


Het programma wil ouders op maat kunnen bedienen, en omvat:

  • checklists
  • online informatie over diverse thema's
  • voorlichtingsfilmpjes
  • ervaringsdeskundigen die ouders willen ondersteunen en informatie kunnen bieden (incl mailservice, telefonisch contact, skype-sessies

Voor wie meer info wil, of wil bijdragen, mail naar de BOSK, Marike Willems-op het Veld