Word lid!

4-12 jaar

Voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) wordt de wereld maar een heel klein stukje groter, in tegenstelling tot hun leeftijdsgenootjes.

Zorgbehoefte en ontwikkeling

De zorgbehoefte voor je meervoudig complex gehandicapte (MCG) kindje groeit en zijn ontwikkeling wijkt langzaamaan steeds meer af van de standaard. Het wordt moeilijker om je kindje te plaatsen bij de reguliere opvang. Je kind kan niet naar een buurtschool. Je kunt moeilijker oppas voor hem vinden. Ook wordt met zijn allen op vakantie gaan moeilijker. Mogelijk hebben jullie woning- en vervoersaanpassingen nodig. Woningaanpassingen kunnen voor spanning zorgen. Kortom, de zorg voor je bijzondere kind kan het gezinsleven onder druk zetten. 

 

Aanpassingen en regelingen

Als ouder van een MCG-kind moet je op zoek naar aangepaste dagopvang of aangepast onderwijs. Je kunt hier zelf iets in betekenen. Daarnaast word je steeds meer geconfronteerd met allerlei regelingen, zoals verzekeringen, aanpassingen, luiers, vervoermiddelen, hulpmiddelen, indicaties voor zorg, AWBZ, PGB. De wijze waarop jullie als ouders met je kind omgaan kan bekritiseerd worden door familieleden, hulpverleners, buurt of school. Contact met 'lotgenoten' kan plezierig zijn en een steun betekenen. Maar vergeet als ouder jezelf niet naast de zorg en opvoeding van je EMB-kind en zorg voor ontspanning.