Word lid!
22 oktober 2014

School en kinderopvang

Een kind met ernstig meervoudige beperkingen heeft mogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn vaak op het eerste gezicht niet zichtbaar. Naarmate ouders en andere opvoeders het kind beter leren kennen – en door zijn beperking heen leren kijken- zien we een kind dat wel degelijk mogelijkheden heeft, op zijn eigen manier. Alleen deze mogelijkheden zijn beperkt, vaak in (zeer) ernstige mate.

De laatste vijftig jaar is de zorg voor mensen met een meervoudig complexe handicap drastisch veranderd. Vroeger lag de nadruk op de beperkingen van het kind. Het kind ging naar een instelling om daar zijn hele leven vooral verzorgd te worden. Nu ligt de nadruk op de mogelijkheden van het kind en wordt het als een volwaardig persoon gezien. Het krijgt alle kans zich te ontwikkelen; denk maar aan 'passend onderwijs', 'onderwijs op maat' en 'inclusief onderwijs'.

 

Een andere ontwikkeling

Bij een normaal kind verloopt de ontwikkeling volgens bepaalde stapjes (van zitten en kruipen tot de eerste losse stappen en het eerste woordje rond de eerste verjaardag). Kinderen met ernstige meervoudige beperkingen ontwikkelen zich anders; het vanzelfsprekende ontbreekt. Deze kinderen ontwikkelen zich niet vanzelf. Ieder ontwikkelingsstapje, hoe bescheiden ook, vergt een grote inspanning zowel van het kind als van zijn ouders en begeleiders en een keur aan therapeuten en andere specialisten er omheen. Goede informatie voor ouders is belangrijk, zodat zij een keuze kunnen maken die het beste bij hen past, bij hun kind en hun gezinssituatie.

 

Informatie over ondersteuning

In dit hoofdstuk wordt informatie gegeven over instanties en instellingen waar ouders met hun EMB-kind terecht kunnen om hen te ondersteunen bij de opvoeding, de zorg en de ontwikkeling van hun kind.
De integrale vroeghulp is een eerste aanspreekpunt voor ouders met een kind in de leeftijdsfase van 0 tot 4 jaar. Kinderen in deze leeftijdscategorie kunnen tegenwoordig ook terecht voor behandeling en advies op een revalidatiecentrum. Dan staan de ouders voor een keuze. 
Sinds 2000 hebben alle kinderen recht op onderwijs, ongeacht hun niveau of beperking. Omdat de beperkingen van het kind vaak veelzijdig zijn, komt men al snel terecht bij een gespecialiseerde opvang. De meest voor de hand liggende zijn het gespecialiseerd ODC/ KDC voor EMB-kinderen en het ODC/KDC voor verstandelijk gehandicapten die ook EMB-kinderen opvangen, al dan niet in aparte groepen.

 

Voor MCG-kinderen is ook de ZMLK-school of de tyltylschool een reële mogelijkheid. MCG-jongeren worden (doorgaans) verplicht het kinderdagcentrum (KDC) te verlaten rond hun achttiende verjaardag. De Tyltyl- of ZMLK-school kunnen ze bezoeken tot hun twintigste. Voor (jong)volwassenen wacht daarna het dagverblijf voor ouderen (DVB). Dit is vooral gericht op dagbesteding voor mensen met een ernstige verstandelijke handicap. Geleidelijk wordt ook hier meer aandacht besteed aan de jongeren en volwassenen met een ernstige meervoudige handicap. 

 

Meer informatie is te vinden in het onderwijsdossier.