Word lid!

Diagnose en erkenning

Vaak is het snel duidelijk dat er iets aan de hand is met een kind en bij een aantal kinderen wordt dan een duidelijke diagnose gesteld. Er kan sprake zijn van een syndroom. Soms lijdt een kind zelfs aan meerdere syndromen. Veel vaker is het zo dat er geen eenduidige diagnose te bepalen is.

Als er geen duidelijke diagnose te vinden is bij een kind met een meervoudig complexe handicap (MCG), volgt er voor ouders vaak een lange zoektocht en vaak meer onzekerheid bij de opvoeding van hun kind. 

Zo lang er geen ziektebeeld of orzaak gevonden wordt blijft de diagnose MCG/EMB vertrekpunt van de zoektocht.

 

De ervaring leert dat een heldere diagnose ouders kan helpen om beter om te gaan met de ontwikkelingsproblemen van hun kind. Daarnaast kan de diagnose steun en zekerheid bieden bij het kiezen van adequate behandeling. Hoe eerder en duidelijker de diagnose, des te sneller wordt een gerichte behandeling gestart.