Word lid!

Wat is meervoudig complex gehandicapt?

Kinderen en volwassenen met een meervoudige complexe handicap (MCG) hebben zowel een ernstige lichamelijke handicap als een verstandelijke beperking. De termen ernstige meervoudige beperking (EMB) of ernstig meervoudig gehandicapt (EMG) worden ook gebruikt voor een meervoudige complexe handicap, naast ernstige meervoudige complexe beperkingen (EMCB).

Bij kinderen en volwassenen met een meervoudige complexe handicap komen gezichts- of gehoorstoornissen en epilepsie vaak voor, net als eet- en voedingsstoornissen. Ook hebben zij vaak luchtweginfecties en hypertonie/hypotonie. Door de verschillende handicaps vermindert de mogelijkheid tot compensatie. Daarnaast versterkt de wisselwerking tussen twee of meer stoornissen de complexiteit van de handicaps.