Word lid!

Sensorische informatieverwerking

Sommige kinderen met een ernstige meervoudige beperking hebben moeite met het verwerken van prikkels. Hun zintuigen werken niet goed samen, en dat kan tot problemen leiden.

De hele dag door krijgen we prikkels binnen

Die indrukken krijgen we binnen via onze ogen, oren, onze neus, via de mond, en door te voelen. Jonge kinderen reageren op die prikkels van buiten en verkennen zo hun omgeving. Deze ontwikkeling van de zintuigen is belangrijk voor de totale ontwikkeling van je kind.

Sommige indrukken zijn belangrijker dan andere

Bij kinderen zonder beperking bepalen de hersenen 'vanzelf' welke prikkels wel belangrijk zijn, en welke minder belangrijk.

Kinderen met een beperking hebben moeite met 'filteren'

Hun zintuigen werken niet goed samen; de 'sensomotorische ontwikkeling' is verstoord. Daardoor kunnen zij prikkels niet goed verwerken. Vaak hebben ze ook moeite met aanrakingen of zijn ze bijvoorbeeld overgevoelig voor geluid. Dat levert problemen op bij de verzorging; bijvoorbeeld bij het wassen, aankleden, eten en drinken, knuffelen, spelen of tillen.

Een gespecialiseerde logopedist kan helpen

Op de site van de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking (NSSI) vind je meer informatie over de sensomotorische ontwikkeling. Ook vind je hier de namen en adressen van gespecialiseerde therapeuten.