Word lid!

Zintuiglijke gewaarwording

Bij veel kinderen met een ernstige meervoudige beperking werken de zintuigen niet altijd goed. Zo hebben ze vaak problemen met zien. Ook horen ze vaak minder goed en is de tastzin vaak minder goed ontwikkeld.

Meervoudig beperkte kinderen hebben vaak problemen met zien

Volwassen verstandelijk gehandicapten zijn vaker slechtziend of blind dan mensen zonder beperking. Mensen met een ernstige meervoudige beperking zijn nóg veel vaker blind of slechtziend. Meer dan 60 procent van deze groep heeft problemen met zien.

Kunnen zien is erg belangrijk voor de ontwikkeling

Een kind ontdekt de wereld grotendeels via zijn ogen; iets zien maakt een kind nieuwsgierig. Maar als je kind blind of slechtziend is, wordt het moeilijk om de omgeving te verkennen. Daardoor is het nog lastiger voor je kind om een band op te bouwen: met jou als ouder en met eventuele broertjes en zusjes.

Ook voor de ontwikkeling van de motoriek is zien erg belangrijk

Kinderen die niet of niet goed kunnen zien, hebben moeite met zaken als reiken, grijpen en het in balans houden van hun hoofd. En verder speelt zien een belangrijke rol bij het spelen. Is je kind blind of slechtziend, dan heeft het vaak moeite met experimenteren.

Je kunt aan meerdere dingen merken dat je kind blind of slechtziend is

  • Vaak kun je het zélf zien. De ogen staan bijvoorbeeld niet recht, of ze 'dwalen' rond.
  • Je merkt dat je kind geen oogcontact maakt of naar lichtbronnen kijkt (zoals een lamp of de zon)
  • Je kind heeft moeite met reiken of grijpen.
  • Je kind laat zijn hoofd en schouders hangen.
  • Je kind kijkt niet naar personen of dingen in de omgeving. Hij of zij herkent jou als ouder pas als je heel dichtbij komt, aan je stemgeluid of aan je geur.
  • Je kind heeft moeite met spelen. Hij of zij zoekt bijvoorbeeld ook niet naar een speeltje dat gevallen is.

Dit zijn slechts enkele dingen waaraan je merkt dat je kind moeite heeft met zien. Denk jij dat je kind blind of slechtziend is? Bespreek het dan met de arts of therapeut.

Soms kan slechtziendheid goed worden behandeld

Dat hangt vooral af van het soort aandoening. Soms is een bril al voldoende om beter te kunnen zien; in andere gevallen is een operatie nodig. Is de slechtziendheid op deze manier niet te verhelpen? Dan kan een training uitkomst bieden bij het verbeter van vaardigheden als kijken en volgen.

Ook kun je je kind op andere manieren ervaringen laten opdoen

Dat gebeurt dan via andere zintuigen: horen, voelen, ruiken en proeven.

Slechthorendheid en doofheid komen ook regelmatig voor

Vaak levert dat problemen op bij het communiceren. Op de site van Kentalis kun je meer informatie vinden over eventuele behandelingen en therapieën.

Voor blinde/slechtziende kinderen is de tast heel belangrijk

Tasten doe je dagelijks. Als je het lichtknopje zoekt in een donkere slaapkamer bijvoorbeeld, of als je iets zoekt in een rugzak vol spullen. Voor meervoudig beperkte kinderen is tasten erg belangrijk, juist omdat ze vaak minder goed zien. Helaas hebben sommige kinderen moeite met tasten.

En ook ruiken speelt een belangrijke rol

Ruiken speelt een grote rol bij het ademhalen, eten en drinken; zeker bij kinderen met een beperking die minder goed kunnen zien en horen. Reukstimulatie en aromatherapie kunnen helpen om het reukvermogen van je kind te verbeteren.