Word lid!

Omgeving

Jij communiceert dagelijks met je kind. Als ouder weet je dus ook precies wat wel en niet werkt. Betrek ook mensen in jullie omgeving bij de communicatie.

Communiceren met een kind met een beperking is niet niks

Als ouder moet je vaak creatief en geduldig zijn. Hetzelfde geldt voor mensen in jullie omgeving, zoals familie, vrienden en bekenden.

Vertel mensen in de omgeving hoe jullie communiceren

Dan kunnen zij daar rekening mee houden, en dat zoveel mogelijk op dezelfde manier doen. Heeft je kind bijvoorbeeld een nieuw gebaar geleerd? Laat dit dan ook weten aan andere mensen in jullie omgeving. Dan kan je kind zich in meerdere situaties duidelijk maken.

Sluit aan op hoe je kind communiceert op het kinderdagverblijf

Worden er bijvoorbeeld op het kinderdagverblijf pictogrammen of gebaren gebruikt? Bespreek dan eens of je deze ook thuis kunt inzetten. Dat zorgt voor duidelijkheid en kan heel handig zijn.