Word lid!

Opvoeding

Het opvoeden van een ernstig meervoudig beperkt kind is een hele uitdaging. Tegelijkertijd verschilt het ook weer niet zó veel van een ‘normale’ opvoeding.

Ook kinderen met een beperking moeten opgevoed worden

Stel je kind daarom ook grenzen, net zoals je dat doet bij eventuele broertjes en zusjes. Het opvoeden van een ernstig meervoudig beperkt kind is zeker anders. Maar het is niet minder zinvol of minder plezierig dan het opvoeden van een kind zonder beperkingen.

Bij een kind dat veel zorg nodig heeft werkt alles anders

Doe de dingen zoals jouw gevoel je ingeeft, en leer te vertrouwen op je instinct en oudergevoel. Het goedbedoelde advies van anderen kan totaal verkeerd uitpakken. Jij als ouder kent je kind toch het beste. Vaak heb je aan één klein signaal genoeg.

Probeer de balans te vinden

Ernstig meervoudig beperkte kinderen kunnen vaak moeilijk communiceren. Dat geldt voor jouw kind misschien ook wel. Toch wil dat niet automatisch zeggen dat je kind ook een gedragsstoornis of (zware) verstandelijke beperking heeft. Behandel en benader je kind als het even kan zoals je ook andere kinderen van die (ontwikkelings)leeftijd zou benaderen. Probeer daarbij wel altijd aan te sluiten bij de interesses van je kind. Ondervind je echt problemen bij de opvoeding of gedragsstoornis van je kind, dan kun je ook MEE vragen mee te denken. Je kunt ook orthopedagogische hulp aanvragen; hier heb je vaak wel een indicatie voor nodig.

Achter gedragsproblemen zit vaak een oorzaak

Vertoont jouw kind gedragsproblemen? Dan zit daar vaak een oorzaak achter. Tijdelijke extra ondersteuning en onderzoek kunnen dan nuttig zijn. Hiervoor kun je terecht bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).

Bijna elk kind houdt van knuffelen en aandacht

'Bezuinig' hier dus vooral niet op als je kind dit prettig vindt.