Word lid!

Gezin

Zodra je kinderen krijgt, verandert er heel veel. Als je een kind met een ernstige meervoudige beperking krijgt, verandert er nog veel méér. Niet alleen voor jou als ouder, maar ook voor eventuele broertjes of zusjes.

Soms is het niet meteen duidelijk dat een kind ernstig gehandicapt is

Ook kan het voorkomen dat je kind pas op latere leeftijd ernstig meervoudig beperkt raakt, bijvoorbeeld door complicaties na een operatie. In beide gevallen leidt dit vaak tot een schok. Ouders en familieleden voelen vaak verdriet, boosheid, schuldgevoelens, teleurstelling en allerlei andere emoties. Emoties die soms ook tegenstrijdig zijn. Erg verwarrend!

Al die emoties zijn heel normaal

Elk verwerkingsproces verloopt in grote lijnen hetzelfde. Eerst is er ontkenning en boosheid. Daarna passen mensen zich aan de nieuwe situatie aan. En uiteindelijk accepteren en aanvaarden ze de situatie.

De situatie een plek geven is een belangrijke stap bij de verwerking

Na verloop van tijd leren de meeste ouders min of meer om te gaan met hun gevoelens. Je geeft het een plekje en komt met je emoties in rustiger vaarwater terecht. Dit is de fase waarin je je aanpast aan de nieuwe situatie. Samen met je gezin pak je de draad weer op, hoe moeilijk dat soms ook is.

Het verwerkingsproces is nooit af

Er zullen altijd weer momenten zijn dat het even wat minder gaat. Elke levensfase heeft weer een eigen verwerkingsproces, en nieuwe momenten dat je de situatie een plek moet geven.
Lees meer over levend verlies

Zoek hulp als dat nodig is

Verwerken lukt niet altijd alleen. Lukt het je niet alleen of samen met je partner om het een plekje te geven? Ga dan op zoek naar hulp. Je kunt bijvoorbeeld naar de huisarts gaan. Die kan je doorverwijzen naar een psycholoog, voor individuele therapie of voor therapie samen.

Praten met andere ouders met gelijke ervaringen helpt

Er zijn diverse manieren om met andere ouders in contact te komen.

  • Via social media als Facebook en Twitter is contact maken erg gemakkelijk, ook al woont iemand misschien wel aan de andere kant van Nederland.
  • Op Facebook is er een hele handige besloten groep: Vraag en aanbod kinderhulpmiddelen. In deze besloten groep zitten ouders van een zorgintensief kind en ook professionals. Als je een vraag hebt of je loopt ergens tegenaan, kun je die in de deze groep stellen:
  • Hetzelfde geldt voor deze besloten Facebook-groep: BOSK MCG/EMB Netwerk voor ouders. In deze besloten groep zitten veel ouders van een zorgintensief kind. Je zorgen en vragen kun je hier stellen aan de andere ouders. 
  • Parent2Parent is een stichting die ouders van kinderen met een beperking of chronische ziekte aan elkaar koppelt, om zo ervaringen te delen en kennis uit te wisselen. Je kunt je via de site aanmelden als vraagouder of juist als supportouder.
  • Het belangrijkste: blijf niet alleen tobben en praat er over.

 Interessant boek: Een kind met kansen

Ouder Odet Stabel schreef een herkenbaar boek over de zoektocht met haar ernstig meervoudig beperkte zoon Jens: Een kind met kansen.

Probeer te genieten van dingen die wél goed gaan

'Waarom moet mij dit nou overkomen?' Veel ouders stellen zich die vraag. Dat is heel normaal. Probeer vooral te kijken naar dingen die goed gaan. Je kind leert je de kleine dingen in het leven zoveel méér te waarderen. Probeer altijd een nieuw perspectief te zien, en niet (te veel) achterom te kijken.

Geef elkaar de tijd en de ruimte

Misschien verwerk jij dingen sneller of juist langzamer dan je eventuele partner. Gun elkaar die ruimte. En accepteer dat iedereen dingen op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo verwerkt.

De zware onzekerheid hoort erbij

De arts kan vaak geen uitspraken doen over hoe het je kind zal vergaan. Probeer ook daarmee te leren leven. En ga uit van de goede jaren die je je kind kunt bieden.

Onbegrip bij familie en vrienden komt vaak voor

Ook de mensen om je heen zullen de situatie moeten accepteren. Dat is soms nog best lastig. Mensen weten vaak niet hoe te reageren als ze horen dat je een kind met een handicap hebt. Vaak weten ze ook niet goed wat er van ze verwacht wordt.

Vraag om steun als je die nodig hebt

Niet iedereen biedt uit zichzelf hulp aan of ziet wat je nodig hebt. Geef het dus aan bij familie, vrienden en/of buren als je steun nodig hebt. Misschien kun je het jezelf makkelijker maken door huishoudelijke taken, zoals schoonmaken, uit te besteden. En voel je in elk geval vooral niet schuldig als je anderen om hulp vraagt. Waarschijnlijk zou jij zelf ook helpen als iemand anders in deze situatie hulp zou vragen.

Accepteer dat je bepaalde vrienden kwijt zult raken

Daar tegenover staat dat je andere vriendschappen ontwikkelt waar je ze niet verwacht had.

Denk na over wat je aan anderen over je kind vertelt

Het kan handig zijn om een 'korte' en een 'lange' versie paraat te hebben. Dan voel je je niet overvallen als vreemden je bijvoorbeeld op straat aanspreken. De manier waarop je er zelf over praat, geeft de andere persoon een idee hoe ze met jou kunnen communiceren.