Word lid!
24 augustus 2016

Belasting van het gezin

Zorgen voor een kind met een ernstige, meervoudige beperking is zwaar. Voor de ouders, voor eventuele broertjes of zusjes, en voor mensen in de omgeving van het gezin.

De belasting wordt na verloop van tijd niet minder

De meeste ouders accepteren uiteindelijk de handicap van hun kind. Je past je aan, zodat je voor je gevoel beter kunt omgaan met de situatie. Maar dat betekent niet dat de situatie voor jou minder belastend is. Integendeel!

Uit onderzoek blijkt hoe indringend de belasting is

Van de moeders besteedt een kwart 3 tot 4 uur per dag aan het verzorgen, begeleiden en bezig houden van het kind. Bij 40 procent is dit zelfs 5 tot 8 uur.

Veel ouders zeggen hun baan op

Soms tijdelijk, soms definitief. Vaak gaat het daarbij om de moeders. Ook komt het voor dat de ouders minder gaan werken. De mogelijkheden om carrière te maken worden flink beperkt.

Vaak daalt hierdoor ook het inkomen van het gezin

Sowieso heeft het gezin vaak meer kosten. Bijvoorbeeld voor een grotere auto, of voor het vaak naar het ziekenhuis gaan. Ter compensatie kun je wel een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen.
Lees meer over het PGB

Ook is er minder vrije tijd

Op vakantie gaan of uitstapjes maken is vaak lastig. Ook is er minder tijd voor sociale contacten en ontspanning voor ouders. Gelukkig kun je de zorg soms tijdelijk overdragen, de zogenoemde respijtzorg.
Lees meer over respijtzorg