Word lid!

Praktische hulp en ondersteuning

Zorgen voor je ernstig meervoudig beperkte kind is een hele opgave, zeker als je ook nog andere kinderen hebt. Als ouder kun je alle hulp en ondersteuning gebruiken.

Het organiseren van de dagelijkse dingen is soms een hele uitdaging

Vaak zijn er op een dag veel medische handelingen nodig. En normale handelingen (zoals aankleden en eten) kosten vaak veel meer tijd.

Vraag andere ouders om tips

Je hoeft het wiel natuurlijk niet zelf uit te vinden. Je kunt aan andere ouders vragen hoe zij alles organiseren.

  • Contact leggen met andere ouders gaat gemakkelijk via social media als Facebook en Twitter.
  • In deze handige (besloten) Facebook-groep kun je je vragen stellen aan andere ouders en professionals.
  • Dat geldt ook voor deze besloten Facebook groep BOSK MCG/EMB Netwerk voor ouders voor ouders onderling.
  • De stichting Parent2Parent koppelt ouders van kinderen met een beperking of chronische ziekte aan elkaar. Zo kunnen ze ervaringen delen en kennis uitwisselen. Via de site kun je je aanmelden als vraagouder of juist als supportouder.

Je kunt ook extra hulp inschakelen

Soms is het ‘spitsuur’ thuis. Dan is het fijn als er iemand komt helpen. Met Zorg in Natura (ZIN) of Persoons Gebonden Budget (PGB) kun je iemand betalen die komt helpen. Als je extra hulp wil aanvragen, kun je dat overleggen met MEE NL of Naar-Keuze.

Er zijn diverse hulpmiddelen beschikbaar

Lees meer over hulpmiddelen en voorzieningen

Maak keuzes over wat jij zélf belangrijk vindt

Soms is het voor de therapiedoel van je kind belangrijk om dingen ook thuis te oefenen. Maar misschien is dit in je thuissituatie helemaal niet handig. Of misschien wil je thuis ‘gewoon’ moeder of vader kunnen zijn. Bespreek dit vooral met je therapeut of maatschappelijk werker. Voel je vooral niet schuldig als je niet aan de verwachtingen van alle therapeuten voldoet.

Niet vergeten: gewoon goed is ook perfect

Het zorgen voor een kind met een beperking kost nu eenmaal meer tijd. Daarbij zijn er ook nog ook een hoop ‘regeldingen’. Vergeet dus vooral niet, dat niet alles altijd perfect hoeft te zijn. Gewoon goed is ook perfect!

Op de volgende sites vind je nog meer praktische informatie

Op de volgende sites vind je nog meer praktische informatie

  • Op Lotje & Co vind je veel info voor gezinnen met een zorgintensief kind.
  • Op Kind met handicap vind je tips voor ouders met een kind met een ernstig meervoudige beperking.
  • Naar Keuze is een belangenorganisatie voor ouders en familie van mensen met een beperking, die een PGB hebben.