Word lid!

Hulpmiddelen en voorzieningen

Over dit filmpje

In dit filmpje zien we Laura, een meisje dat veel hulpmiddelen nodig heeft, maar vooral ook met heel veel liefde en aandacht verzorgd wordt door familie en pgb-ers. Haar ouders houden sterk de regie in eigen hand bij het organiseren van de zorg en de hulpmiddelen voor hun dochter.

Over Laura

Laura is 12 jaar. Ze is ernstig meervoudig complex gehandicapt. Ze krijgt continue sondevoeding, is zuurstof afhankelijk, rolstoelgebonden en is 24/7 van zorg afhankelijk. Laura functioneert op het ontwikkelingsniveau van 3 tot 9 maanden.

Ieder kind is uniek

Dit filmpje is er een uit een serie van negen in het programma Meervoudig Ondersteund, waarin we steeds kleine inkijkjes geven in hoe elk gezin zaken oppakt en aanpakt. Omdat we bij de BOSK weten wat het krijgen van een ernstig meervoudig beperkt (EMB) kind betekent, hopen we dat ‘nieuwe’ ouders van een EMB kind hier kracht en inspiratie uit kunnen halen. We willen nog wel benadrukken dat elk kind zijn eigen lijn van ontwikkeling heeft, dat je niet het ene kind met het andere moet vergelijken, en dat ontwikkeling bij kinderen met een ernstige meervoudige beperking in hele kleine stapjes verloopt. Niemand weet uiteindelijk hoe de ontwikkeling van jouw kind zal verlopen.