Word lid!

Welke hulpmiddelen zijn er?

Het zorgen voor een kind met een ernstige meervoudige beperking is niet gemakkelijk. Gelukkig zijn er allerlei hulpmiddelen om je bij die zware taak te ondersteunen.

Er zijn allerlei praktische hulpmiddelen beschikbaar

Denk maar aan een bedbox, rolstoel, een douchestoel en een driewieler. Vervoermiddelen als een rolstoel en een driewieler worden vaak vergoed door de gemeente waar je woont (via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)). Zaken als een bedbox, aangepaste stoelen, loophulpmiddelen en aangepast schoeisel kun je vergoed krijgen via je ziektekostenverzekeraar.

De verzekeraar vergoedt ook luiers

Luiers worden vergoed als je kind vanaf 3 jaar nog niet zindelijk is. Je moet hiervoor wel een machtiging hebben van de kinderarts of van de huisarts. Soms worden luiers pas vergoed als je kind 5 jaar is; dit is afhankelijk van de specifieke beperking.

Soms betaal je wel een eigen bijdrage

Dat hangt af van het soort hulpmiddel dat je aanvraagt. Soms is die net zo hoog als de aanschafwaarde van een hulpmiddel. Let hier goed op, want als je geen aanvraag hoeft te doen heb je meer keuzevrijheid. Ook heb je het hulpmiddel dan vaak sneller in huis.

Het kan ook handig zijn om je woning te laten aanpassen

Denk maar aan een aangepaste badkamer, of aan het inrichten van een slaapkamer op de begane grond. Aanpassingen aan je woning kun je aanvragen bij je gemeente.
Lees meer over het aanpassen van je woning

Vaak kun je ook ondersteuning inhuren

De zorg voor een kind met een beperking kan al snel zwaar worden; geestelijk, maar ook lichamelijk. Als gezin kun je mensen inhuren die thuis een deel van de verzorging overnemen. Deze zorg kun je betalen vanuit het persoonsgebonden budget (PGB). Je kunt ook kiezen om deze zorg te betalen vanuit Zorg in Natura; deze zorg wordt dan geregeld vanuit een zorginstelling.

Kijk samen met de arts of therapeut naar wat er nodig is

Zij kunnen goed inschatten wat je kind nodig heeft. En aan welke specifieke eisen een hulpmiddel of aanpassing moet voldoen. Kun je een hulpmiddel eerst uitproberen? Doe dat dan vooral. Dan weet je zeker dat het past bij je kind.

Bij een aanvraag komt vaak heel wat kijken

Bereid je dus goed voor.
Lees meer over het aanvragen van hulpmiddelen