Word lid!

Sociale contacten/netwerk

Contacten met de mensen in je omgeving: ze veranderen vaak als je kind een ernstige meervoudige beperking heeft. Het helpt vaak om contact te zoeken met andere ouders.

Een kind met een beperking heeft veel impact op je gezin

Als je kind een ernstige meervoudige beperking heeft, heeft dat flinke gevolgen voor jullie gezin. De zorg voor je kind is vaak heel intensief. Zeker in het begin ben je druk bezig met dingen uitzoeken en regelen.

Voor de buitenwereld kan dat lastig zijn

Buitenstaanders kunnen zich maar moeilijk voorstellen hoe dat is, leven met een kind dat zoveel zorg nodig heeft. Sommigen vinden het eng en kijken weg. Anderen vinden het zielig en willen je graag helpen. Mensen in je omgeving (opa's en oma's, familieleden, vrienden, buurtgenoten, enzovoort) vergeten wel eens dat ook 'bijzondere' gezinnen gewoon zijn. Met alle hoogte- en dieptepunten, dilemma's en veerkracht die daar in het dagelijks leven bij horen.

Als ouder kun je het gevoel hebben dat je er alleen voor staat

Soms heb je misschien het gevoel dat je er alleen voor staat. Qua praktische hulp, maar ook in emotioneel opzicht. Als ouder kun je in een sociaal isolement terechtkomen. Vaak zou het al helpen als buitenstaanders meer inzicht hebben in hoe het er in jullie gezin aan toe gaat. Dat wordt het voor buitenstaanders ook makkelijker om ondersteuning te bieden.

De BOSK-film 'Dit is ons leven' kan ondersteuning bieden

In deze film volgen we drie gezinnen met een ernstig meervoudig beperkt kind. We maken de mooie momenten tussen ouder en kind mee. Ook zien we dat ook deze gezinnen een gezinsleven hebben, naast de zorgen die er zijn. Door er met anderen naar te kijken kun je met elkaar in gesprek komen; hopelijk ontstaat er zo meer begrip.
Bekijk de film hier.

Contacten met andere ouders kunnen heel nuttig zijn

Juist andere ouders met een ernstig meervoudig beperkt kind, snappen vaak goed welke impact dit heeft op je gezin. Er zijn allerlei manieren waarop je met andere ouders in contact kunt komen:

  • Contact leggen met andere ouders gaat gemakkelijk via social media als Facebook en Twitter. Zo kun je vragen stellen aan andere ouders en professionals in deze handige Facebook-groep van het BOSK MCG/EMB Netwerk voor ouders. Dat geldt ook voor deze (besloten) Facebook-groep.
  • De stichting Parent2Parent koppelt ouders van kinderen met een beperking of chronische ziekte aan elkaar. Zo kunnen ze ervaringen delen en kennis uitwisselen. Via de website kun je je aanmelden als vraagouder of juist als supportouder.
  • Lotje & co is er voor gezinnen met een zorgintensief kind. Via deze stichting kun je in contact komen met andere ouders.
  • Richt eventueel zelf een contactgroepje op in je eigen omgeving. Het kan fijn zijn om bij elkaar te komen, elkaar te ondersteunen, en tips uit te wisselen over bijvoorbeeld geschikte scholen, logeerverblijven, speeltuinen en zorgverleners bij jou in de buurt. Door maandelijks een contactochtendje of -avond bij iemand thuis te organiseren, krijg je ook een idee hoe een ander zijn huis aangepast heeft.