Word lid!

PGB of Zorg in natura?

In Nederland kun je zorg en begeleiding inkopen vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB) of vanuit Zorg in Natura (ZIN). Elke ‘route’ heeft voor- en nadelen.

Met een PGB zoek je zelf je zorgverlener(s)

Maak je gebruik van het PGB, dan sluit je zelf een contract af met een zorgverlener. Ook zorg je zelf voor de betaling en voor de bijbehorende administratie. Voordeel is dat je zelf veel invloed hebt op welke zorgverlener je kiest.

  • Op de site van PerSaldo vind je meer informatie over het PGB. Je kunt ook lid worden van PerSaldo; zeker voor 'beginners' is dit een aanrader.

Je kunt een PGB krijgen vanuit verschillende wetten

Er is een PGB:

  • via de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • via de Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • via de Jeugdwet

Waar je een PGB aanvraagt verschilt per 'ingang'

Afhankelijk van het soort PGB dien je een aanvraag in bij je gemeente, bij je zorgverzekeraar bij het CIZ. Wil jij weten waar je een PGB moet aanvragen? Maak dan gebruik van het Zorgkompas. Dit verwijst je eenvoudig naar het juiste zorgloket.

Bij Zorg in Natura (ZIN) is er meer geregeld

Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is Zorg in Natura (ZIN). Bij ZIN bepaalt de zorgaanbieder (de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar) op welke zorg je kind recht heeft, en hoe je kind die zorg krijgt. Vaak zijn hiervoor contracten afgesloten. Het voordeel is dat je zelf niets hoeft te regelen; de hele administratie wordt je uit handen genomen. Nadeel is dat je zelf minder invloed hebt op wie de zorgverlener wordt.

Je mag in principe zelf kiezen tussen een PGB en ZIN

Dat heeft de overheid zo beslist. Helaas doen sommige gemeenten hier nog wel eens moeilijk over; zij willen vaak liever dat je ZIN neemt. Sowieso moet je soms kunnen aantonen dat je met het PGB om kunt gaan, maar het Zorgkantoor helpt je hierbij via zogenoemde 'bewuste-keuzegesprekken'.

Wat past bij jou? Doe de PGB-test

Het kan best lastig zijn om te bepalen wat beter bij jou en je kind past: PGB of ZIN. De PGB-test kan je helpen bij het nemen van een beslissing.

ZIN en een PGB vraag je aan bij je gemeente of bij het CIZ

Zij kunnen een indicatie voor je afgeven waarin staat hoeveel zorg je kind krijgt. Aanvragen kan vanaf het moment dat je kind 4 jaar wordt. Vanaf dat moment zijn er namelijk al uren zorg te verlenen die niet meer gebruikelijk zijn voor een gezond kind. MEE NL of het Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen je helpen bij de aanvraag.

ZIN of PGB kun je ook aanvragen bij je zorgverzekering

Dit geldt voor verpleging en verzorging. In dit geval moet een verpleegkundige met niveau 5 de indicatie stellen.

Er bestaat geen minimumleeftijd om zorg aan te vragen

Dat kan soms al wel vanaf de geboorte. Wel wordt er gekeken of iets geen gebruikelijke zorg is. Vooral kinderen die intensieve kindzorg nodig hebben, hebben vaak al heel vroeg extra zorg nodig (zoals sondevoeding of verpleging). Vaak wordt dit ook gelijk geregeld vanuit het ziekenhuis.

Een combinatie van ZIN en een PGB is soms ook mogelijk

Dit kan bijvoorbeeld als je kind al een PGB heeft, maar ook verschillende soorten zorg nodig heeft. In principe is dit altijd mogelijk, maar het hangt ook af van de gemeente waar je woont.

Ook mogelijk: een PGB omzetten in ZIN of andersom

Een PGB voor Wlz-zorg kun je laten omzetten naar ZIN. In sommige gevallen kun je ZIN ook omzetten naar een PGB. Neem hiervoor contact op met je zorgkantoor.

Leg alles goed vast!

Moet je een nieuwe indicatie laten vaststellen voor je kind? Maak dan zelf vooraf een uitgebreid dagjournaal, gedurende een paar dagen of een week. Schrijf hierin alles op. Waar loop je tegenaan? Hoeveel tijd kost alles? Zo'n dagjournaal helpt om alles goed te kunnen onderbouwen.

Meld je aan als mantelzorger in je gemeente

Veel gemeentes ondersteunen mantelzorgers met extra hulp en advies. Ook organiseren ze vaak dingen voor broertjes en zusjes. Informeer ernaar bij je gemeente.