Word lid!

Wetten

Als ouder van een kind met een ernstige meervoudige beperking krijg je te maken met allerlei zorgwetten. Vanuit deze wetten kun je aanspraak maken op vergoedingen en voorzieningen.

Tot 3 jaar kun je redelijk vooruit met 'normale' spullen

Dan kun je denken aan spullen als een babybed, een badje, een box, en een kinderwagen of buggy. Na de 3e verjaardag heeft je kind vaak speciale hulpmiddelen nodig. Vanaf dat moment kun je vaak een beroep doen op diverse wetten.

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg

Voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening is de Wlz in het leven geroepen. Ook jij kunt voor je kind vaak een beroep doen op de Wlz. Via de Wlz kun je bijvoorbeeld verpleging of hulpmiddelen vergoed krijgen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of je kind in aanmerking komt voor intensieve zorg of toezicht.

De Zorgverzekeringswet (ZvW): voor intensieve kindzorg

  • Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet verplicht een basisverzekering afsluiten. Vanuit het basispakket krijg je hulpmiddelen vergoed die nodig zijn voor de behandeling, verpleging en verzorging van je kind. Dan kun je denken aan zaken als een voedingspomp, vernevelaar, hooglaagbed, bedbox, aangepaste eetkamerstoel en statafel.
  • Sommige hulpmiddelen (zoals een rolstoel of een traplift) worden niet door de zorgverzekeraar, maar door de gemeente vergoed.
  • Soms is het raadzaam om ook een aanvullende verzekering af te sluiten. Op www.kiesbeter.nl vind je veel informatie over de zorgverzekering. Let op: ga goed na of je wel echt zorg uit de aanvullende verzekering nodig hebt. Dat is namelijk lang niet altijd het geval (ook al denk je misschien van wel).

Lees meer over hulpmiddelen

De Wmo: ondersteuning vanuit de gemeente

Jij en je kind kunnen een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor (financiële) ondersteuning vanuit de gemeente; bijvoorbeeld voor een rolstoel. Hiervoor geldt dat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of je kind in aanmerking komt voor ondersteuning. Als het gaat om een aanpassing aan jullie woning is het meestal de gemeente die bepaalt of je hiervoor in aanmerking komt (bijvoorbeeld op basis van medische verslagen). Het kan voorkomen dat de gemeente een expertisebureau inschakelt voor de beoordeling.
Voor ondersteuning mag de gemeente je vragen om een eigen bijdrage. Meer informatie kun je krijgen via het Wmo-loket van je gemeente.

De Jeugdwet: voor kinderen tot 18 jaar met een beperking

De jeugdwet is voor kinderen met andere beperkingen tot 18 jaar. Na hun 18e vallen ze onder de Wmo. Wat er echter precies met andere beperkingen wordt bedoeld is helaas nog lastig te omschrijven. In ieder geval zijn dat vaak de matig/ernstig verstandelijk gehandicapte kinderen. Of kinderen die verpleging of verzorging nodig hebben. Er is echter geen zwart/witte versie. Vaak worden ook jonge kinderen nog bij de Jeugdwet ingedeeld, die eigenlijk onder de ZVW of WLZ gaan vallen, maar op jonge leeftijd is het nog moeilijk in te schatten hoe hun handicap zal verlopen.

Ga na op welke wet je het beste een beroep kunt doen

In Nederland is er (gelukkig!) veel geregeld, maar er is ook veel 'overregeld'. Zoek daarom goed uit op welke wet(ten) je een beroep kunt doen. Dan weet je zeker dat je de juiste voorzieningen aanvraagt op de juiste plek. Via de website www.juisteloket.nl kun je uitzoeken in welke wet je thuishoort. Ook handig als je het gevoel hebt dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

Realiseer je dat je veel zelf moet regelen

Dat zelf regelen kost veel tijd. Bovendien is het belangrijk dat je aanvragen en formulieren goed onderbouwt en invult, anders kan dat leiden tot een afwijzing van je aanvraag. Gelukkig kun je hierbij hulp en begeleiding krijgen, bijvoorbeeld via Parent2Parent en MEE NL.

Laat de moed niet zakken wanneer je een afwijzing krijgt

Ga altijd in bezwaar. Je kind verdient het!