Word lid!

Wat is EMB/MCG?

Een ernstige meervoudige beperking (EMB), een meervoudige complexe handicap (MCG)… Er zijn allerlei afkortingen in omloop. Waar hebben we het precies over als het gaat over EMB en MCG?

Soms worden er ook nog andere afkortingen gebruikt

Zo wordt er wel eens gesproken van EMB, oftewel 'Ernstig Meervoudig Beperkt'. Ook zie je misschien wel eens de afkorting MCG voorbijkomen. Dat staat voor 'Ernstig Meervoudig Gehandicapt'. Wat ook voorkomt is de afkorting ZEVMB; dat staat voor '(Zeer) Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen'.

In feite komen al die afkortingen op hetzelfde neer

Het gaat in alle gevallen om kinderen en volwassenen met meerdere complexe beperkingen, zowel lichamelijk als verstandelijk. De verschillende beperkingen versterken elkaar bovendien.

Tegelijkertijd is deze groep mensen heel divers

Wat ze in elk geval gemeen hebben, is dat het gaat om hele complexe gevallen, met meerdere beperkingen.

Kinderen met EMB/MCG hebben een combinatie van beperkingen

  • Ze hebben een zeer ernstige verstandelijke beperking; het IQ is lager dan 35.
  • Ze hebben een lichamelijke beperking.
  • Er is sprake van bijkomende stoornissen, zoals epilepsie of reflux.
  • Kinderen met EMB/MCG ontwikkelen zich meestal maar tot een ontwikkelingsleeftijd van maximaal 24 maanden.
  • Ze kunnen niet of nauwelijks communiceren; vaak praten ze niet, en ook dingen aanwijzen lukt vaak niet.
  • Ze kunnen zich niet of nauwelijks voortbewegen; meestal zijn ze afhankelijk van een rolstoel.
  • Ze kunnen vaak niet of moeilijk zien en horen, en hebben moeite met het op de juiste manier verwerken van prikkels.
  • Ze hebben regelmatig andere gezondheidsproblemen.
  • Ze moeten intensief ondersteund worden bij alle aspecten van het dagelijks leven; overdag én 's nachts.