Word lid!

Zorgen over je kind

Als ouder van een kind met een ernstige meervoudige beperking, maak je je ongetwijfeld veel zorgen. Het hoort er allemaal bij.

Zorgen over de gezondheid van je kind zijn heel normaal

Vlak na de geboorte heb je misschien al wel het vermoeden dat er iets mis is met je kind, maar wat precies is vaak nog niet duidelijk. Dat kan leiden tot veel onzekerheid. Wat is er met mijn kind aan de hand? Vaak onderneem je een hele zoektocht met je kind langs allerlei specialisten.

Je moet beslissen waar en hoe je wil zorgen voor je kind

Veel ouders kiezen ervoor hun kind zo lang mogelijk thuis te verzorgen. Maar dat kan helaas niet altijd. Ook dit soort beslissingen brengt daardoor vaak allerlei onzekerheden met zich mee.

Soms is het verstandig om te verbouwen of te verhuizen

Niet elke woning is geschikt voor een kind met een beperking. Soms kan het nodig zijn om je huis aan te laten passen, of zelfs om te verhuizen. Ook dat levert vaak weer behoorlijk veel gedoe en kopzorgen op.

Financiële zorgen komen ook vaak voor

De zorg voor je kind kost geld. Gelukkig kun je vaak rekenen op vergoedingen vanuit de gemeente of de verzekering. Dat hangt af van de hulpmiddelen en voorzieningen waar je voor kiest. Wat het extra lastig maakt, is dat een van de twee ouders vaak minder gaat werken of zelfs helemaal stopt met werken. Daardoor daalt het inkomen van jullie gezin. Probeer, voor je dit soort ingrijpende besluiten neemt, vooral te kijken naar wat werkt voor jullie eigen gezinssituatie. Als ouder kun je ook tijdelijk zorg- of ouderschapsverlof opnemen, totdat je meer weet over de ontwikkeling van je kind.

De toekomst van je kind is vaak onzeker

Hoe zal je kind zich verder ontwikkelen? Het is vaak lastig om dat aan te geven. Die onzekerheid is vervelend.
Lees meer over het toekomstbeeld

Praat er vooral eens over met andere ouders

Zij weten wat je doormaakt en welke zorgen je als ouder van een ernstig meervoudig beperkt kind allemaal kunt hebben.