Word lid!

Zorgen voor je kind

En dan is hij er opeens: de bevestiging dat je kind een ernstige meervoudige beperking heeft. Wat volgt is een verwarrende fase, waarin je keuzes moet maken over hoe je voor je kind wil zorgen.

Je kunt ervoor kiezen je kind thuis te verzorgen

Het zelf thuis verzorgen van een kind met een ernstige beperking is zwaar. Soms heb je misschien wel het gevoel dat je 'in dienst' bent van je kind, zeker als er ook nog broertjes en zusjes zijn die aandacht nodig hebben. Gelukkig zijn er wel allerlei mogelijkheden om zorg thuis te organiseren.

Er zijn tal van hulpmiddelen en voorzieningen

Die kunnen je ondersteunen bij de zorg voor je kind. Je kunt er ook voor kiezen jullie woning te laten aanpassen. Ook kun je je kind af en toe onderbrengen in een logeerhuis, zodat de rest van het gezin even op adem kan komen.
Lees meer over hulpmiddelen
Lees meer over woningaanpassingen

Je kunt je kind ook buitenshuis te laten verzorgen

Zeker als je kind ouder en groter wordt, is het vaak lastig om de zorg thuis te organiseren. Je kunt er dan voor kiezen om je kind onder te brengen in een gespecialiseerde woonvoorziening. Gelukkig zijn er steeds meer mogelijkheden op dit vlak.

Je krijgt sowieso te maken met allerlei specialisten

Van verpleegkundige tot ergotherapeut, van fysiotherapeut tot logopedist: er zijn veel specialisten die jou en je kind kunnen helpen. Via de Stichting Kind en Ziekenhuis kun je zoeken naar ziekenhuizen in je buurt, gericht op kinderen.
Lees meer over de verschillende specialisten