Word lid!

Dagelijkse en medische zorg(en)

Tijdens de puberteit heb je als ouders al vele jaren te maken met de zware zorgtaak voor je EMB kind. Je komt bijna nooit tot rust omdat je altijd klaar moet staan. Dat vraagt veel. De belasting door de dagelijkse verzorging van je kind kan ook lichamelijke klachten geven. Er verandert veel als je kind puber wordt. Die verandering kost extra inspanning.

 

Over dit filmpje

In dit filmpje maken we kennis met Jens. Zijn moeder vertelt hoe ze tijdens de puberteit en groei van Jens telkens op zoek moeten naar een nieuwe balans. Dat er van ouders tijdens een ziekenhuisopname veel zorg wordt gevraagd, maar er vervolgens niet gevraagd wordt naar de observaties van jou als ouder op je kind. Ook vertelt ze over de enorm zware verantwoordelijkheid die je hebt als ouder, en het overeind proberen te blijven. Probeer te bedenken wie jou als ouder kan ondersteunen en helpen.

Over Jens

Jens is 14 jaar, en heeft een aanleg- en ontwikkelingsstoornis van de hersenen. Dat heeft gevolgen voor de motoriek, cognitie, werking van de zintuigen (en een aantal organen). Jens woont thuis met zijn ouders en zijn zusje.

Ieder kind is uniek

Dit filmpje van Meervoudig Ondersteund Pubers is er een uit een serie van acht, waarbij we telkens een ander gezin gefilmd hebben met een kind met ernstig meervoudige beperkingen. We realiseren ons dat elk kind en en elke ouder anders is, maar ondanks dat hopen we toch dat dit jou als ouder (h)erkenning biedt en dat je je gesteund voelt in de keuzes die jij moet maken. Het is goed nog te benadrukken niemand uiteindelijk weet hoe de puberteit bij kinderen met een ernstige meervoudige beperking zal verlopen en welke impact dit heeft op jou als ouder.