Word lid!

Gedrag en emotie

Ook jongeren met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) komen in de puberteit. Als ouder zit je dan vaak met vragen. Antwoorden vinden is moeilijk omdat er niet zoveel bekend is over EMB kinderen in de puberteit. De wetenschap heeft zich daar nog niet mee bezig gehouden. Wat is de oorzaak van dat veranderende gedrag? Hormonen lijken invloed te hebben, maar andere factoren kunnen ook een rol spelen. Elke puber is namelijk anders en dat geldt ook voor EMB pubers.

Over Nick

Nick, 24 jaar, heeft een stofwisselingsziekte (PDHC), en is daardoor ernstig meervoudig beperkt. Ook is Nick extreem prikkelgevoelig. Hij functioneert verstandelijk op het niveau van een baby van 8-9 maanden.
Hij woont thuis bij zijn vader, moeder en broer. 

Over dit filmpje

Lian, de moeder van Nick vertelt over de veranderingen in gedrag bij Nick, toen hij in de puberteit kwam. Dat gedrag niet altijd probleemgedrag is maar dat dat deels ook afhangt van de setting waarin het plaatsvindt. Wel vindt ze het heel moeilijk dat juist door zijn gedrag Nick de dingen die hij zo leuk vindt eigenlijk niet kan doen, doordat de omgeving daar niet op is ingericht.

Ieder kind is uniek

Dit filmpje van Meervoudig Ondersteund Pubers is er een uit een serie van acht, waarbij we telkens een ander gezin gefilmd hebben met een kind met ernstig meervoudige beperkingen. We realiseren ons dat elk kind en elke ouder anders is, maar ondanks dat hopen we toch dat dit jou als ouder (h)erkenning biedt en dat je je gesteund voelt in de keuzes die jij moet maken. Het is goed nog te benadrukken niemand uiteindelijk weet hoe de puberteit bij kinderen met een ernstige meervoudige beperking zal verlopen en welke impact dit heeft op jou als ouder.