Word lid!

Ontwikkeling en aanbod

EMB pubers laten op hun eigen manier zien dat ze ouder worden. Naast hun lichamelijke verandering zie je vaak dat ook interesses en persoonlijkheid veranderen. Ontwikkeling is niet vanzelfsprekend, maar stimuleren kan helpen. Daarvoor blijft je EMB puber afhankelijk van wat je hem biedt.

Over dit filmpje

We zien hoe Yrsa's ouders haar zo veel mogelijk stimuleren in haar ontwikkeling en hoe dat maakt dat Yrsa er in sociale settings veel meer bij hoort. Door nieuwe dingen aan te bieden, maakt Yrsa weer nieuwe stapjes. Yrsa beseft steeds meer dat ze invloed kan uitoefenen, zo maakt ze met haar spraakcomputer duidelijk wat ze wil.

Over Yrsa

Yrsa is 15 jaar. Ze is geboren met een ernstige vorm van cerebrale parese (holoprosencefalie). Dit betekent dat ze in vrijwel alles afhankelijk is van hulpmiddelen en/of mensen in haar directe omgeving. Yrsa woont thuis bij haar ouders en heeft een oudere (half)broer die op zichzelf woont.

Ieder kind is uniek

Dit filmpje van Meervoudig Ondersteund Pubers is er een uit een serie van acht, waarbij we telkens een ander gezin gefilmd hebben met een kind met ernstig meervoudige beperkingen. We realiseren ons dat elk kind en en elke ouder anders is, maar ondanks dat hopen we toch dat dit jou als ouder (h)erkenning biedt en dat je je gesteund voelt in de keuzes die jij moet maken. Het is goed nog te benadrukken niemand uiteindelijk weet hoe de puberteit bij kinderen met een ernstige meervoudige beperking zal verlopen en welke impact dit heeft op jou als ouder. Specifiek bij dit thema willen we ook vermelden dat we ons terdege beseffen dat ontwikkelingsmogelijkheden geen vanzelfsprekendheid zijn voor alle EMB kinderen.


Terug naar overzicht