Word lid!

Colofon

Auteurs en redacteurs

Ilona Lekahena
Marleen Hartog
Corine van Rijswijk

 

Afbeeldingen

De afbeeldingen op de pagina's over de verschillende schisisvormen en de video's op de pagina https://www.bosk.nl/schisis/wat-is-schisis-/ontstaan/ zijn afkomstig van de website van schisisteam Noord locatie Friesland en geplaatst met toestemming.

 

Boeken, papers en publicaties

 • ADOPTIE, Trends en analyse, Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2008 tot en met 2012 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, maart 2013.
 • Apert syndroom: Beknopte samenvatting n.a.v. referaat AVG-opleiding en opleiding Klinische Genetica Erasmus MC, 17 september 2012. Presentatie: A. Kattentidt, aios klinische genetica, F.M. Schouwenaars, aios AVG en A. Dekker, aios AVG. Samenvatting: F.M. Schouwenaars en A. Dekker.
 • De logopedische behandeling van kinderen met een schisis, brochure voor logopedisten, M.F. Meijer en J. Reijman Hinze, Schisisteam Vumc, Amsterdam, 2007. Revisie 2008: J. Reijman Hinze.
 • Distractie-osteogenese in de bovenkaak bij schisispatiënten. Het overwegen waard, W.W.I. Kalk, J. de Lange, J. Jansma, G.M. Raghoebar en M.W.J. Bierman van de afdelingen Mondziekten en Kaakchirurgie van de Isala klinieken in Zwolle, Mondziekten, Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde en Orthodontie van het Academisch Ziekenhuis Groningen. Publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde 2004, 111: 496-500.
 • Erfelijkheid van niet-syndromale orofaciale schisis, H. Van Esch, A. Verdonck, C.E.L. Carels. Publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde 2008, 115: 101-104.
 • Genetica van de ontwikkeling van schedel en aangezicht, L.N.A. van Adrichem, A.J.M. Hoogeboom, E.B. Wolvius, Publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde 2008, 115: 61-68.
 • Klinische genetica, onder redactie van C.T.R.M. Schrander-Stumpel, L.M.G. Curfs en J.W. van Ree.
 • Landenoverzicht; eisen aan aspirant-adoptieouders per land, adopties in 2013, Stichting Adoptievoorzieningen.
 • Patiënteninformatie Radboudumc te Nijmegen, Een leerling met schisis, 05-2008.
 • Productwijzer Audiologisch Diagnostisch Centrum, Koninlijke Kentalis te Eindhoven.
 • Wolf-Hirschhorn (4p-) Syndroom: Beknopte samenvatting n.a.v. referaat AVG-opleiding en opleiding Klinische Genetica Erasmus MC, 8 april 2013. Susan Ebbers & Willemijn Hensbroek (aios AVG) en Anja Kattentidt (aios KG).

Websites

Adoptie
Adoptievereniging De Rode Draad
Facebook besloten groep Adoptie SN

Care4Tina
Stichting Adoptievoorzieningen
Stichting Wereldkinderen
 

Algemeen
http://logopedie.blogspot.nl/2005/11/kinderen-met-een-schisis.html
Facebook besloten groep Ouders met kinderen met een schisis
Schisiservaringen.nl
Stichting Eigen Gezicht

 

Boeken
Issuu Digital Publishing, De grote operatie van Teun, bladerbare PDF
Weblog van Teun, over het syndroom van Apert

 

Borstvoeding
La Leche League
Vereniging Borstvoeding Natuurlijk

 

Passend onderwijs
Rijksoverheid http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs
Stichting Siméa
Auris
Kentalis

 

Schisisteams
Schisisteam Amsterdam AMC
Schisisteam Noord locatie Friesland
Schisisteam Noord locatie Groningen
Schisisteam Nijmegen
Schisisteam Rotterdam
Schisisteam Twente (Victor Veau Stichting)
Schisisteam Utrecht
Schisisteam UZ Leuven, België
Schisisteam Zwolle

 

Syndromen
Facebook besloten groep Wolf Hirschhorn Syndroom België en Nederland
Erasmusmc, craniofaciaal centrum, syndromen
Erfocentrum, Nationaal informatiecentrum erfelijkheid
Kinderneurologie.eu, Jolanda Schieving, kinderneuroloog
Laposa, Landelijke Patienten- en Oudervereniging voor Schedel- en/of Aangezichtsafwijkingen
UZ Leuven, hemifaciale microsomie
Vereniging VGnetwerken, voor ouders en mensen met zeldzame syndromen die samenhangen met een verstandelijke beperking en/of leermoeilijkheden, zoals Wolf-Hirschhorn Syndroom

 

TV-programma's
Je zal het maar hebben, NPO, aflevering 1 februari 2011 over Hemifaciale microsomie
Je zal het maar hebben, NPO, aflevering 28 februari 2012 over Crouzon syndroom