Word lid!

Richtlijnen schisis

In de Nederlandse Richtlijnendatabase zijn twee richtlijnen over schisis opgenomen. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie heeft het initiatief genomen deze op te stellen. Daarvoor zijn commissies in het leven geroepen waarin artsen met verschillende specialisaties, psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, verloskundigen, logopedisten en gespecialiseerde verpleegkundigen hebben samengewerkt. In de werkgroep heeft een vertegenwoordiger van BOSK zitting genomen.

 

De richtlijn Behandeling van patiënten met een schisis is gericht op de volgens de huidige maatstaven beste zorg.

 

De richtlijn Counseling na prenataal vastgestelde schisis richt zich op de volgens de huidige maatstaven beste zorg voor kinderen met prenataal vastgestelde schisis en hun ouders.