Word lid!

Schisisteam

Een schisisteam bestaat uit een aantal artsen, een psycholoog en/of maatschappelijk werker en een secretariaat, verbonden aan een (academisch) ziekenhuis. Het team, of een deel ervan werkt nauw samen tijdens de verschillende behandelingen en tussenliggende controles.

 

In het team zitten een plastisch chirurg, een KNO-arts, een mond- kaak- en aangezichtschirurg (MKA-chirurg, voorheen kaakchirurg), een logopedist en een orthodontist. Van sommige disciplines maken meerdere artsen deel uit van het team.
Andere (adviserende) leden kunnen zijn: een gynaecoloog, een kinderarts, een klinisch geneticus, een medisch fotograaf, een mondhygiënist, een neurochirurg, een tandarts en een verpleegkundig consulent.

 

Er zijn twaalf schisisteams in Nederland. Hier vind je een overzicht van de verschillende teams.