Word lid!

Peuter- en kleuterperiode

Omstreeks zijn tweede jaar ontdekt je kind het bestaan van zichzelf en anderen. Hij kan bijvoorbeeld opmerken dat anderen naar hem kijken. Hij heeft dan nog onvoldoende reflectievermogen om te begrijpen wat er gebeurt en waarom.

Voor je kind is de manier waarop jij en de mensen uit zijn directe omgeving met hem omgaan, van groot belang. Als hij merkt dat je hem accepteert zoals hij is, krijgt hij zelfvertrouwen. Soms is accepteren niet vanzelfsprekend. Durf als ouder eerlijk te kijken naar alle gevoelens die je hebt. Je hoeft ze niet te veroordelen, maar je kunt er wel iets mee te doen. Het delen van deze gevoelens kan helpen.

 

Meestal is het goed om open te zijn over zijn schisis. Dan merkt je kind dat hij zich daar niet voor hoeft te schamen. Daarnaast is het als ouder de kunst om alert te zijn op je eigen non-verbale signalen. Jouw reacties op de mensen in jullie omgeving zijn een voorbeeld voor je kind.

Als je kind in groep 1 of 2 van de basisschool zit, is het vaak nog lastig voor hem om over zijn schisis te vertellen. Bij onderwerpen als "mijn lijf" kan de juf er wel iets over zeggen.