Word lid!

Volwassenheid

De meeste volwassenen met schisis hebben hun rust gevonden en weten wie ze zijn, wat ze willen en hoe ze met bepaalde situaties om willen gaan. Bij sommige volwassenen zijn eerdere leerervaringen zo ingrijpend geweest dat ze van invloed blijven.

Bij weerbaarheid en zelfvertrouwen gaat het er vaak om dat je je eigen gedachten onder ogen durft te zien. Durf je de discussie met jezelf aan te gaan dat je ook met een schisis een prima mens bent en durf je afstand te nemen van je eigen idee dat veel door de schisis komt? Als op volwassen leeftijd deze thema's blijven spelen kan het zinvol zijn om hier psychologische hulp bij te zoeken om uit je eigen bekende manier van denken te komen.

 

De medische wereld is onderhevig aan veranderingen en ontwikkelingen. Wat vroeger niet kon, blijkt nu wel mogelijk te zijn. Volwassenen kunnen daarom op latere leeftijd besluiten om correcties aan hun gezicht te laten doen.