Word lid!

Zes tot twaalf jaar

Tijdens deze periode ontwikkelt je kind zijn zelfbeeld. Hij identificeert zich met andere kinderen. Vriendschappen, sport en hobby's worden belangrijk. In de contacten met anderen kan hij zich meer bewust worden van zijn schisis. Hij kan ervaren dat andere kinderen alles wat anders is, raar of eng vinden. Het kan je kind helpen als hij vertelt over zijn schisis.
Op deze leeftijd van je kind ervaar je als ouder ook vaker dat het onderwerp schisis op een andere manier een rol gaat spelen in je gezin. Moet je er wel iets over zeggen, of juist niet en zo ja, wat en hoe dan? Met je kind praten over wat er aan de hand is (geweest), maar ook over hoe hij hierover wil communiceren, laat hem zien dat hij een keuze heeft in hoe hij met dit onderwerp omgaat. Een spreekbeurt kan een hulpmiddel zijn om te leren zich beter weren tegen kinderen die aandacht geven aan zijn anders zijn.

 

Als je kind het moeilijk vindt om met anderen te praten of in zijn groep over zijn schisis te vertellen, bijvoorbeeld omdat zijn spraak anders klinkt, is het goed om hem hierin te (laten) ondersteunen. Je kunt het ter sprake brengen bij zijn leerkracht, logopediste en/of de maatschappelijk werker/psycholoog van het schisisteam.