Word lid!

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 hebben scholen de zorgplicht om een passende plek te zoeken als een kind extra ondersteuning nodig heeft. Dit heet passend onderwijs. Passend onderwijs geldt zowel voor basis als voortgezet onderwijs.

 

Als je kind ernstige spraak-, taal- en/of gehoorproblemen heeft, heb je de keuze je kind aan te melden bij een reguliere basisschool of een cluster 2 instelling.
In het schoolondersteuningsprofiel van een reguliere basisschool kun je lezen welke begeleiding die school biedt. Je kunt dit gebruiken bij het kiezen van een school.

 

Aanmelding bij een reguliere basisschool

Aanmelding bij een cluster 2 instelling