Word lid!

Aanmelding bij een cluster 2 instelling

Er zijn vier cluster 2 instellingen in Nederland:

  • Koninklijke Auris Groep (Midden en Zuidwest Nederland);
  • Koninklijke Kentalis (20 scholen verspreid door Nederland, behalve in Zuidoost Brabant en Limburg);
  • VierTaal (Noord- en Zuid-Holland en Flevoland);
  • Zuid (Zuidoost Brabant en Noord Limburg).

De besturen van deze instellingen werken samen binnen Stichting Siméa. Op de website van deze stichting kun je de adressen en aanmeldpunten van de instellingen vinden.

 

Je kunt je kind aanmelden bij het aanmeldpunt van één van de cluster 2 instellingen. Een binnen de instelling aangestelde Commissie van Onderzoek neemt een besluit over je aanmelding. Als de Commissie je kind toelaat, krijgt hij één van de volgende arrangementen.

  • Een licht arrangement: je kind gaat naar een reguliere school en krijgt korte tijd extra ondersteuning vanuit de instelling.
  • Een medium arrangement: je kind gaat naar een reguliere school en krijgt daar deels een regulier en deels een speciaal onderwijsprogramma.
  • Een intensief arrangement: je kind krijgt onderwijs bij de cluster 2 instelling.