Word lid!

Aanmelding bij een reguliere basisschool

Samenwerkingsverbanden

Om passend onderwijs te kunnen bieden aan alle kinderen, werken alle scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. De cluster 1 en 2 instellingen vormen hierop een uitzondering.

 

Extra ondersteuning

De school waarbij jij je kind aanmeldt, moet er voor zorgen dat je kind extra ondersteuning krijgt als hij dat nodig heeft. De school moet daarvoor binnen zes weken na plaatsing van je kind een ontwikkelingsperspectief opstellen. Hierover moet de school op overeenstemming gericht overleg met jou voeren. Voor het handelingsgerichte deel van het ontwikkelingsperspectief is overeenstemming tussen de school en jou noodzakelijk.

Als de school zelf de mogelijkheden en kennis voor extra ondersteuning niet heeft, moet die binnen het samenwerkingsverband zoeken naar een oplossing. De school is verplicht jou binnen zes tot tien weken een aanbod te doen voor de juiste ondersteuning.
Deze ondersteuning kan bestaan uit extra hulp op de betreffende school of, als dat daar niet mogelijk is, op een andere school in het samenwerkingsverband, of op een speciale school.

 

Niet eens

Als je het niet eens bent met het aanbod van de school en er ook na overleg met de school niet uitkomt, zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt bezwaar aantekenen bij het schoolbestuur, een onderwijsconsulent of mediator inschakelen, of het probleem voorleggen aan de tijdelijke, landelijke geschillencommissie passend onderwijs.