Word lid!

Zeggenschap en informatie

Elke school heeft een medezeggenschapsraad waarvan ouders deel uitmaken. Op deze wijze hebben ouders een formele stem bij het vaststellen van het beleid van de school en haar bestuur. Daarnaast heeft elk samenwerkingsverband een ondersteuningsplanraad (een overkoepelende medezeggenschapsraad), waarin ook ouders zitting hebben.

 

Met name om de inbreng van ouders op het beleid van de samenwerkingsverbanden te vergroten, heeft de BOSK de website www.passendonderwijsenouders.nl ontwikkeld.