Word lid!

Onderzoek naar schisis

Verschillende schisisteams en medisch specialisten doen onderzoek op het gebied van schisis. De BOSK verzamelt relevante en actuele informatie over schisisonderzoek.