Word lid!

Oorzaken

In veel gevallen van schisis is er geen duidelijke oorzaak aan te wijzen. Meestal is sprake van een combinatie van factoren.

 

Bij erfelijkheidsonderzoek wordt er onderscheid gemaakt tussen de verschillende vormen en de oorzaken van schisis:

  • syndromaal (onderdeel van een syndroom) of niet-syndromaal;
  • familiair (binnen de familie voorkomend) of niet-familiair.

 

Schisis kan worden veroorzaakt door:

een stoornis tijdens de zwangerschap

erfelijke factoren

een combinatie van deze factoren