Word lid!

Werk

De BOSK wil mensen met een lichamelijke beperking ondersteunen en stimuleren om alles uit het leven te halen. Ook bij werk. Werk is voor veel mensen belangrijk om deel te nemen aan de samenleving. Bovendien is het een mogelijkheid om in je onderhoud te voorzien en zelfstandig te leven. Werk (betaald of onbetaald) of een zinvolle dagbesteding geeft voldoening. 

De BOSK bericht regelmatig over werkgerelateerde onderwerpen, bijvoorbeeld over de Participatiewet en ijvert voor integratie op de arbeidsmarkt voor werkzoekenden met een handicap.

De BOSK werkt samen met Ieder(in), waar je meer leest over werken met een handicap.

REA

Een website is work in progress. De komende weken willen we de ontbrekende informatie op deze pagina plaatsen.  ...

Lees meer

Belasting

Een website is work in progress. De komende weken willen we de ontbrekende informatie op deze pagina plaatsen.  ...

Lees meer

Sociale werkvoorziening

De sociale werkvoorziening is een overheidsvoorziening in Nederland op grond van de Wet sociale werkvoorziening en...

Lees meer

Reguliere arbeidsplaats

Wanneer je als jonge volwassene de gehele schoolperiode op het reguliere onderwijs hebt doorlopen is de kans groot...

Lees meer

Dagbesteding

WMO Door de nieuwe WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) bepalen gemeenten waar en of mensen gebruik kunnen...

Lees meer

UWV

Voor het aanvragen van een Wajong-uitkering en andere zaken op het gebied van werk kun je kijken op de website van...

Lees meer