Word lid!

Wat is spina bifida

Spina bifida betekent letterlijk 'gespleten wervelkolom'. Het wordt ook wel 'open rug' genoemd. Bij spina bifida sluiten de ruggenwervels niet goed rondom het ruggenmerg.


Bij spina bifida zijn de wervelkolom en de neuraal buis die zich daarin bevindt niet volledig gesloten. De neuraal buis is het buisvormig onderdeel van een embryo waaruit hersenen en zenuwstelsel worden gevormd. We spreken van een sluitingsdefect. Als de neuraal buis niet sluit, kunnen de daaromheen liggende weefsels niet goed dichtgroeien. De wervelbogen, die de buis aan de buitenkant moeten omringen, blijven ook open. Spieren, vetweefsel en huid ter plaatse kunnen ontbreken en het zenuwweefsel is niet goed ontwikkeld.


Spina bifida is het best te vergelijken met een dwarslaesie. Over het algemeen kan gezegd worden dat hoe lager het defect van de wervelkolom, hoe minder uitvalverschijnselen. Er zijn twee vormen van spina bifida: spina bifida occulta en spina bifida aperta.